עיריית קרית מוצקין שמה לה למטרה לטפח ולקדם את המגזר העסקי בעיר, העירייה מברכת, מעודדת ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים.  

במקביל על העירייה לדאוג לכך כי העסקים השונים בעיר יפעלו על פי החוק על מנת להבטיח את שלומו ובטחונו של הציבור הרחב.

בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של העיר ומתוך מודעות לכך עושה העירייה הכל על מנת ליצור אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור העסקים בעיר.

מחלקת קידום ורישוי עסקים נכונים לסייע לכם בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון עסק כמחוייב על פי חוק. ישנם עסקים החייבים ברישיון עסק.

קבלתו כרוכה בהליך רישוי  על פי חוק רישוי עסקים.

בעלי תפקידים

שם מלא תפקיד טלפון פקס דואל
ציון אדירי מנהל מחלקת קידום ורישוי עסקים 04-8780146 04-6370236 [email protected]
משה אסולין פיקוח ושילוט, רכז נגישות

04-8780216
053-7208906

04-8730050 [email protected]