להלן פירוט דרכי הרישום של ילדיכם לגני הילדים בגילאי 3-4-5.
נאחל שנת לימודים מיטבית ובריאות איתנה לכל

גילאי הרישום
ילדים שנולדו בין התאריכים י"ד בטבת התשע"ח, 01.01.2018, עד ט"ז בטבת, התשפ"א, 31.12.2020

רישום באינטרנט
באתר העירייה:  www.kiryat-motzkin.muni.il
יום ב', 23.1.2023 משעה 8:00, ועד ליום ג', 28.2.2023 בחצות

מהלך הרישום
באתר תתבקשו להטמיע צילומי תעודות זהות של שני ההורים כולל ספחים פתוחים

תושבים חדשים או תושבים ותיקים המשנים כתובת לקראת שנת הלימודים הבאה, בתהליך זה תתבקשו להטמיע את המסמכים הבאים, רצוי לסרוק אותם מראש:

  • צילומי תעודת זהות מעודכנת לכתובת בקריית מוצקין  של שני ההורים כולל ספחים.
  • במקרה של ת"ז בלתי מעודכנת יש להמציא חוזה רכישה/שכירות.
  • נא לציין מס' טלפון של ההורים.
  • ביטול רישום מהרשות הקודמת.


הערה חשובה! תהליך זה הינו מקדים בלבד. רק לאחר בדיקה הרישום יאושר.

לאתר הרישום לחצו כאן


שיבוץ סופי לגן
השיבוץ לגנים ייערך על פי שיקולי האגף לחינוך, בהתאם לשיוך ובכפוף למספר התלמידים הנרשמים.
הודעות שיבוץ יישלחו עד סוף 7/2023.

שלב פעולה זה הינו רישום בלבד! השיבוץ יתבצע בשלב מאוחר יותר
על ביטול רישום יש להודיע למחלקת גני ילדים בכתב, בפקס'  04-8780285 או במייל [email protected]
יש לצרף צילומי תעודות זהות של שני ההורים כולל ספחים פתוחים

לבירורים נוספים, יש לפנות למחלקת גני ילדים בעירייה בטלפון 04-8780120, 04-8780287

ילדים בעלי צרכים מיוחדים:
הורים לתלמידים (בעלי אלרגיה מסכנת חיים, אפילפסיה או סוכרת) הזקוקים לסייעת רפואית מתבקשים לפנות לטלפון 04-8780150, או במייל  [email protected]
הורים לתלמידים הזקוקים לגן חינוך מיוחד מתבקשים לפנות לטלפון 04-049874401,או במייל [email protected]